ข่าวสารและกิจกรรม

หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมงาน
ลงประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2560 16:15 เข้าชม [448]

กิจกรรมงาน " เชื่อมสัมพันธ์  ฉันท์พี่น้อง " เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ และสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : ase-cm@asentechthai.com