ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด ได้ทำการบริจาคเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยติดตั้งภายในพื้นที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งมอบใบอนุโมทนาบัตร เพื่อเป็นการขอบคุณมา ณ ที่นี้

 

taswnZ.jpg

 

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด ได้ทำการบริจาคเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่

 

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

 

taJ8ca.jpg

 

taJH2q.jpg

 

taJVFz.jpg

 

taJr7f.jpg

 

taJ68b.jpg

 

taJ8ca.jpg

 

taJH2q.jpg

 

taJVFz.jpg

 

taJr7f.jpg

 

taJ68b.jpg
 

 

taAg0I.jpg

 

taAicP.jpg

taAR2t.jpg

 

taAUTl.jpg

 

taAqlk.jpg

 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

 

taAJoz.jpg

 

taAmfR.jpg

tasWXy.jpg

 

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

taskO8.jpg

 

tas3aR.jpg

 

tasT40.jpg

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : asentech2012@gmail.com