โครงงาน และผลงาน

หมวดหมู่ : โครงการอนุรักษ์พลังงาน
หมวดหมู่ : โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งมอบงาน โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ณ บ้านหนองโน หมู่ที่11 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ลงประกาศเมื่อ 16 ธ.ค. 2562 13:58 เข้าชม [686]
หมวดหมู่ : โครงการพลังงานทดแทน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ
ลงประกาศเมื่อ 9 ธ.ค. 2562 16:48 เข้าชม [259]
หมวดหมู่ : โครงการพลังงานทดแทน
หมวดหมู่ : โครงการพลังงานทดแทน
งานติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้ม
- งานติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท - งานติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 5 ก.ค. 2562 10:13 เข้าชม [491]

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : asentech2012@gmail.com