โครงงาน และผลงาน

หมวดหมู่ : โครงการพลังงานทดแทน
การฝึกอบรม“การใช้งานและวิธีบำรุงรักษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”
การฝึกอบรม“การใช้งานและวิธีบำรุงรักษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” และพิธีส่งมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ลงประกาศเมื่อ 26 ก.ค. 2561 13:25 เข้าชม [444]

การฝึกอบรม“การใช้งานและวิธีบำรุงรักษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”และพิธีส่งมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตาม“โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรณีเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในแผนฯ)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.00 – 15.30 น.

ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ

บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

 

NMSUIq.th.jpg NMS5wz.th.jpg NMSEo8.th.jpg NMSOJR.th.jpg NMSjh0.th.jpg NMSl5u.th.jpg NMSoVZ.th.jpg NMSASI.th.jpg NMSPiP.th.jpg NMSsut.th.jpg NMS2Ie.th.jpg NMSuwl.th.jpg NMS6Dk.th.jpg NMSnJv.th.jpg

 

 

 

 

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : ase-cm@asentechthai.com