โครงงาน และผลงาน

หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พพ1 พพ2 พพ3
ลงประกาศเมื่อ 22 ก.พ. 2562 09:07 เข้าชม [214]

        พลังงานแสงอาทิตย์ได้นำมาใช้เพื่อการตากแห้งเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันได้มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย อาทิ การตากแห้งกระเบื้องและกระจกสี อุตสาหกรรมที่ใช้ยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการหล่อเหล็ก อุตสาหกรรมเภสัชกรรม โรงงานยาสูบ อุตสาหกรรมการแปรรูป และการถนอมอาหารเช่น ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ และพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

 

ประโยนช์ที่ได้รับ

  • เพื่อช่วยลดต้นทุน และลดปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
  • เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าอบแห้ง สะอาดปลอดภัย
  • เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฝุ่นควัน หรือสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม
  • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านนวัตกรรมและการอนุรักษ์พลังงาน
  • เพื่อสร้างความคุ่มค่าในระยะยาว ลดระยะเวลาการผลิต

 

 

356931c7788ae3cd.jpg

 

 

3da8af9b97b4e1f3.jpg

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : ase-cm@asentechthai.com