โครงงาน และผลงาน

หมวดหมู่ : โครงการพลังงานทดแทน
งานติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้ม
- งานติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท - งานติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 5 ก.ค. 2562 10:13 เข้าชม [492]

งานติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนบ้านเอื้อม

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

1yeBB9.md.jpg

1yefUJ.md.jpg

1yeh8b.md.jpg

1ye37f.md.jpg

1ye9ca.md.jpg

1yeT2q.md.jpg

1yetFz.md.jpg

1ye1T8.md.jpg

1yeKlR.md.jpg

1yeZG0.md.jpg

1yegBu.md.jpg

 

 

งานติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนบ่อแร่

อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 

1yevSb.md.jpg
 

1yeGif.md.jpg
 

1yeJCa.md.jpg
 

1yeLIq.md.jpg
 

1yemwz.md.jpg
 

1yeyo8.md.jpg
 

1yeFJR.md.jpg
 

1yeMh0.md.jpg

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : asentech2012@gmail.com