โครงงาน และผลงาน

หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ล้อเคลื่อนที่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ล้อเคลื่อนที่
ลงประกาศเมื่อ 9 พ.ย. 2560 16:33 เข้าชม [940]

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ล้อเคลื่อนที่

          รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลำเลียงไปยังจุดที่ต้องการใช้น้ำ เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการเกษตร ระบบประปาอาคาร บ้านพักอาศัย สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลาที่มีแสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เพื่อนำไฟใช้งานต่อไป

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : ase-cm@asentechthai.com