โครงงาน และผลงาน

หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pumping)
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pumping)
ลงประกาศเมื่อ 15 ส.ค. 2561 09:45 เข้าชม [864]
หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ( Solar Mobile Pumping)
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ( Solar Mobile Pumping)
ลงประกาศเมื่อ 15 ส.ค. 2561 09:39 เข้าชม [1038]
หมวดหมู่ : โครงการพลังงานทดแทน
การฝึกอบรม“การใช้งานและวิธีบำรุงรักษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”
การฝึกอบรม“การใช้งานและวิธีบำรุงรักษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” และพิธีส่งมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ลงประกาศเมื่อ 26 ก.ค. 2561 13:25 เข้าชม [521]
หมวดหมู่ : โครงการพลังงานทดแทน
โครงการป่าเปียก
จัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการป่าเปียก (ถวายพระราชดำริฯ)
ลงประกาศเมื่อ 16 พ.ย. 2560 09:07 เข้าชม [682]
หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ล้อเคลื่อนที่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ล้อเคลื่อนที่
ลงประกาศเมื่อ 9 พ.ย. 2560 16:33 เข้าชม [1195]

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : asentech2012@gmail.com