โครงงาน และผลงาน

หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ลงประกาศเมื่อ 1 พ.ย. 2560 17:03 เข้าชม [1043]
หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ลงประกาศเมื่อ 1 พ.ย. 2560 15:55 เข้าชม [363]
หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ระบบสูบน้ำพลังงาน
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ลงประกาศเมื่อ 1 พ.ย. 2560 15:01 เข้าชม [529]
หมวดหมู่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ลงประกาศเมื่อ 1 พ.ย. 2560 14:33 เข้าชม [3034]

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
โทรศัพท์ : 053-805361
แฟกส์ : 053-805362
อีเมล์ : asentech2012@gmail.com